Zavod za gradbeništvo Slovenije je neprofitni javni raziskovalni zavod s področja gradbeništva, ki se v okviru gradbene/inžinirske stroke vključuje v celostno obravnavo objektov industrijske dediščine. Izvajajo preglede in preizkujejo stanje nosilnih konstrukcij, preizkujejo vzorce gradiv in njihovih mehanskih lastnosti, izvajajo karakterizacijo historičnih stavb, monitoring (razpoke v betonu, zakrasenje). Pregledujejo tudi premično industrijsko dediščino (naprave, stroje) in ocenjujejo njeno stanje. Primeri: tovarna Arigoni, Ajba, staro dvigalo v rudniku Velenje.