Ob Evropskem letu kulturne dediščine organizirata Slovenski odbor TICCIH (Mednarodno združenje za varovanje industrijske dediščine) in Združenje ICOMOS Slovenija in v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL, Sekcijo za tehniško dediščino pri Skupnosti muzejev Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije posvet z naslovom Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine.

Posvet organiziramo z namenom, da bi predstavili pomen območij industrijske dediščine za razvoj in potenciale, ki jih ta na prvi pogled nepomembna območja skrivajo. Nekateri, tudi v Sloveniji, so jih že prepoznali in jih uspešno razvijajo kot inovativne centre kulturnega turizma. Na posvetu bomo predstavili dobre izkušnje in predvsem vzpostavili mrežo vseh, ki delujejo na področju, da bi skupaj bolj učinkovito nastopali v dobro industrijske dediščine in njenega vključevanja v turistično ponudbo.

Vabljeni vsi, ki vas problematika zadeva in zanima, še posebej predstavniki lokalnih skupnosti, lastniki opuščenih industrijskih območij in predstavniki gospodarstva, ki ste ključni nosilci industrijske dediščine!

Vabilo (pdf)

Prijavnica (pdf)