Dediščina premogovništva je zaznamovala marsikatero območje v Sloveniji in bistveno vplivala tako na razvoj krajev kot na življenja krajanov. Kljub temu da je večina premogovnikov danes zaprta, je dediščina, ki jo je premogovništvo pustilo za seboj izjemno bogata. Jože Hudales iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani nam je predstavil stanje, probleme in perspektive dediščine premogovništva, saj ima več kot dvajset let izkušenj pri postavljanju razstav v muzeju Velenje. Eden izmed projektov je tudi Muzej premogovništva Slovenije, ki razstavlja bogato zbirko že od leta 2000. Izpostavil je, da so pri snovanju zbirk in razstav bistvene pobude iz lokalnega okolja, saj je tako sodelovanje in sprejetje pobud iz iz starni lokalnih skupnosti večje. Potencial vidi v oblikovanju ekomuzejev kot priložnosti za nova delovna mesta, turistično ponudbo, razvoj inkubatorjev, ipd. Potrebno je razmišljati v smeri sodobno zasnovanega življenja kraja v kulturnem in turističnem pomenu.