UDRUGA ZA PROMICANJE I OČUVANJE RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE
ASSOCIATION FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIJEKA’S INDUSTRIAL HERITAGE

Drugi poziv/ Second Announcement

9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL HERITAGE

posvećena temi/thematically related to
INDUSTRIJSKO NASLJEĐE NAKON 1945.
INDUSTRIAL HERITAGE AFTER 1945

Organizatori: Pro Torpedo Rijeka, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Centar za industrijsku baštinu

PRO TORPEDO RIJEKA
22. – 23. svibnja 2020.
22th – 23th May 2020

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Kampus
Sveučilišna avenija 4, Rijeka, Hrvatska
22. – 23. svibnja 2020

University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences, Campus
Sveučilišna avenija 4, Rijeka, Croatia
22th – 23th May 2020

pro-torpedo-2-poziv-2.pdf