2. Mednarodni simpozij o kulturni dediščini in pravnih izzivih: Varstvo in ponovna uporaba industrijske dediščine – dileme, problemi, primeri, 1. do 3. oktober 2015, Bled.

Letak>